GroupDocs.Viewer.Logging

Ad alanı, günlük tutma davranışını özelleştirmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ConsoleLogger Günlük mesajlarını konsola yazar.
FileLogger Dosyaya günlük mesajları yazar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ILogger Günlük kaydı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.