GroupDocs.Viewer.Fonts

Ad alanı, oluşturma işlemi sırasında kullanılan yazı tiplerini yönetmek için sınıflar ve numaralandırmalar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FolderFontSource TrueType yazı tiplerini içeren klasörü temsil eder.
FontSettings TrueType yazı tiplerini aramak için kaynaklarla çalışmak için yöntemler sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IFontSource Yazı tipi kaynakları için işaretçi arabirimi.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
SearchOption Geçerli klasörün mü yoksa geçerli klasör ve tüm alt klasörlerin mi aranacağını belirtir.