GroupDocs.Viewer.Caching

Ad alanı, önbelleğe alma davranışını özelleştirmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CacheKeys Önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı almak için yöntemler sağlar.
FileCache Yerel bir disk önbelleğini temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ICache İşlenen belgeyi ve belge kaynaklarını depolamak için gerekli yöntemleri tanımlar сache.