IBackgroundColor

IBackgroundColor interface

Ek açıklama arka planı rengini tanımlar

public interface IBackgroundColor

Özellikleri

İsim Tanım
BackgroundColor { get; set; } Ek açıklama arka plan rengini alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız