IFontColor

IFontColor interface

Ek açıklama metni yazı tipini tanımlar color

public interface IFontColor

Özellikleri

İsim Tanım
FontColor { get; set; } Açıklama metni yazı tipi rengini alır veya ayarlar color

Ayrıca bakınız