IBorderStyle

IBorderStyle interface

Ek açıklama sınır stilini tanımlar

public interface IBorderStyle

Özellikleri

İsim Tanım
Style { get; set; } Ek açıklama sınır stilini alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız