CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Delegate die de methode definieert om de voorbeeldstroom van de uitvoerpagina te maken die wordt gebruikt doorPreviewOptions .

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het aantal bekeken pagina’s.

Winstwaarde

Stroom van beeld

Zie ook