ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Delegate die de methode definieert om de voorbeeldstroom van de uitvoerpagina vrij te geven die wordt gebruikt doorPreviewOptions .

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het aantal bekeken pagina’s.
pageStream Stream De paginastream die moet worden vrijgegeven.

Zie ook