GroupDocs.Comparison.Common.Delegates

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att skapa och släppa strömmar som används avPreviewOptions .

Klasser

Klass Beskrivning
CreatePageStream Delegate som definierar metod för att skapa förhandsvisningsström för utdatasida som används avPreviewOptions .
ReleasePageStream Delegate som definierar metoden för att släppa utdatasidans förhandsvisningsström som används avPreviewOptions .