CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Tarafından kullanılan çıktı sayfası önizleme akışı oluşturma yöntemini tanımlayan temsilciPreviewOptions .

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Önizlenen sayfa sayısı.

Geri dönüş değeri

görüntü akışı

Ayrıca bakınız