CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Delegate som definierar metod för att skapa förhandsvisningsström för utdatasida som används avPreviewOptions .

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Antalet förhandsgranskade sidor.

Returvärde

Ström av bild

Se även