ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Tarafından kullanılan çıktı sayfası önizleme akışını serbest bırakma yöntemini tanımlayan temsilciPreviewOptions .

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Önizlenen sayfa sayısı.
pageStream Stream Serbest bırakılacak sayfa akışı.

Ayrıca bakınız