ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Delegate som definierar metoden för att släppa utdatasidans förhandsvisningsström som används avPreviewOptions .

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Antalet förhandsgranskade sidor.
pageStream Stream Sidströmmen att släppa.

Se även