ApplyRevisionOptions

ApplyRevisionOptions class

Låter dig uppdatera status för revisioner innan de tillämpas på det slutliga dokumentet.

public class ApplyRevisionOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ApplyRevisionOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Changes { get; set; } Listan över bearbetade revisioner, som kommer att tillämpas på det resulterande dokumentet.

Fält

namn Beskrivning
CommonHandler Indikerar om en åtgärd ska tillämpas för alla versioner

Se även