ApplyRevisionOptions

ApplyRevisionOptions class

Nihai belgeye uygulanmadan önce revizyonların durumunu güncellemenizi sağlar.

public class ApplyRevisionOptions

yapıcılar

İsim Tanım
ApplyRevisionOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Changes { get; set; } Ortaya çıkan belgeye uygulanacak, işlenen revizyonların listesi.

Alanlar

İsim Tanım
CommonHandler Tüm revizyonlar için bir eylemin uygulanıp uygulanmayacağını belirtir

Ayrıca bakınız