GroupDocs.Comparison.Cells.Style

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med komponentstilar i filformatet Cells.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
MergeType Räknar typen av cellsammanfogning.