SupportedLocales

SupportedLocales class

GroupDocs.Comparison dosyasının desteklenen yerel ayarlarını kontrol etmek için yöntemler sağlayan sınıf

public static class SupportedLocales

yöntemler

İsim Tanım
static IsLocaleSupported(CultureInfo) [yerel ayarın desteklenip desteklenmediğini] [belirtilen kültür] olup olmadığını belirler.
static IsLocaleSupported(string) [yerel ayarın desteklenip desteklenmediğini] [belirtilen kültür] olup olmadığını belirler.

Ayrıca bakınız