SupportedLocales

SupportedLocales class

Klass som tillhandahåller metoder för att kontrollera vilka språk som stöds för GroupDocs.Comparison

public static class SupportedLocales

Metoder

namn Beskrivning
static IsLocaleSupported(CultureInfo) Avgör om [stöds för språk] [den angivna kulturen].
static IsLocaleSupported(string) Avgör om [stöds för språk] [den angivna kulturen].

Se även