ConverterSettings

ConverterSettings class

Definierar inställningar för anpassningConverter beteende.

public sealed class ConverterSettings

Konstruktörer

namn Beskrivning
ConverterSettings() Default constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Cache { get; set; } Cacheimplementeringen som används för att lagra konverteringsresultat.
FontDirectories { get; set; } De anpassade teckensnittskatalogerna paths
Listener { get; set; } Implementeringen av omvandlarlyssnaren som används för att övervaka konverteringsstatus och framsteg
Logger { get; set; } Loggerimplementeringen som används för loggningskonverteringsprocessen.
TempFolder { get; set; } Temp-mapp som används för konvertering

Se även