Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmättlicens.

public class Metered

Konstruktörer

namn Beskrivning
Metered() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
SetMeteredKey(string, string) Aktiverar produkt med uppmätta nycklar.
static GetConsumptionCredit() Hämtar antalet förbrukade krediter.
static GetConsumptionQuantity() Hämtar antalet bearbetade MB.

Anmärkningar

Läs mer

Se även