IVideoConnector

IVideoConnector interface

Definierar metoder som krävs för att konvertera videodokument.

public interface IVideoConnector

Metoder

namn Beskrivning
ConvertVideo(Stream, VideoConvertOptions) Ger videokonverteringen som en ström.

Se även