ConvertVideo

IVideoConnector.ConvertVideo method

Video dönüştürme bir akış olarak sağlanır mı.

public Stream ConvertVideo(Stream sourceStream, VideoConvertOptions convertOptions)
Parametre Tip Tanım
sourceStream Stream İşlenecek bir video içeren akış
convertOptions VideoConvertOptions Video dönüştürme seçenekleri

Geri dönüş değeri

Dönüştürülen video

Ayrıca bakınız