ConvertVideo

IVideoConnector.ConvertVideo method

Ger videokonverteringen som en ström.

public Stream ConvertVideo(Stream sourceStream, VideoConvertOptions convertOptions)
Parameter Typ Beskrivning
sourceStream Stream Streama, innehållande en video att bearbeta
convertOptions VideoConvertOptions Alternativ för videokonvertering

Returvärde

Konverterad video

Se även