CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Delegate die de methode definieert om de preview-stream van de uitvoerpagina te maken.

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het paginanummer.

Zie ook