ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Delegate die de methode definieert om de previewstream van de uitvoerpagina vrij te geven.

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream createPageStream);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het paginanummer.
createPageStream Stream De stroom gemaakt doorcreatePageStream methode.

Zie ook