ReleaseSplitStream

ReleaseSplitStream delegate

Delegate die de methode definieert om output split stream vrij te geven.

public delegate void ReleaseSplitStream(int number, Stream createSplitStream);
Parameter Type Beschrijving
number Int32 Het pagina- of regelnummer dat wordt gebruikt voor het splitsen van het document.
createSplitStream Stream De stroom gemaakt doorcreateSplitStream methode.

Zie ook