XmpPhotoshopColorMode

XmpPhotoshopColorMode enumeration

Vertegenwoordigt een kleurmodus inXmpPhotoshopPackage .

public enum XmpPhotoshopColorMode

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Bitmap 0 De bitmap-kleurmodus.
GrayScale 1 De kleurmodus grijstinten.
IndexedColor 2 De geïndexeerde kleur.
Rgb 3 De RGB-kleurmodus.
Cmyk 4 De CMYK-kleurmodus.
MultiChannel 7 De meerkanaals kleurmodus.
Duotone 8 De duo-tone kleurmodus.
LabColor 9 De LAB-kleurmodus.

Zie ook