XmpPhotoshopColorMode

XmpPhotoshopColorMode enumeration

Representerar ett färgläge iXmpPhotoshopPackage .

public enum XmpPhotoshopColorMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Bitmap 0 Bitmappsfärgläget.
GrayScale 1 Gråskalans färgläge.
IndexedColor 2 Den indexerade färgen.
Rgb 3 RGB-färgläget.
Cmyk 4 CMYK-färgläget.
MultiChannel 7 Flerkanaligt färgläge.
Duotone 8 Duo-tons färgläge.
LabColor 9 LAB-färgläget.

Se även