XmpArrayType

XmpArrayType enumeration

Vertegenwoordigt arraytype inXmpArray .

public enum XmpArrayType

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Unordered 0 Een ongeordende array.
Ordered 1 Een geordende array.
Alternative 2 Een alternatieve array.

Zie ook