XmpArrayType

XmpArrayType enumeration

Representerar matristyp inXmpArray .

public enum XmpArrayType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unordered 0 En oordnad array.
Ordered 1 En ordnad array.
Alternative 2 En alternativ array.

Se även