XmpArrayType

XmpArrayType enumeration

içindeki dizi tipini temsil ederXmpArray .

public enum XmpArrayType

değerler

İsim Değer Tanım
Unordered 0 Sırasız bir dizi.
Ordered 1 Sıralı bir dizi.
Alternative 2 Alternatif bir dizi.

Ayrıca bakınız