ICache

ICache interface

Definieert methoden die nodig zijn voor het opslaan van gerenderde documenten en documentbronnen сache.

public interface ICache

methoden

Naam Beschrijving
GetKeys(string) Retourneert alle sleutels die overeenkomen met filter.
Set(string, object) Voegt een cache-item in de cache in.
TryGetValue<TEntry>(string, out TEntry) Haalt het item op dat aan deze sleutel is gekoppeld, indien aanwezig.

Zie ook