TryGetValue

ICache.TryGetValue<TEntry> method

Haalt het item op dat aan deze sleutel is gekoppeld, indien aanwezig.

public bool TryGetValue<TEntry>(string key, out TEntry value)
Parameter Beschrijving
TEntry Type invoer.
key Een sleutel die de gevraagde invoer identificeert.
value De gevonden waarde of null.

Winstwaarde

als de sleutel is gevonden.

True

Zie ook