CacheKeys

CacheKeys class

Biedt methoden voor het ophalen van een unieke identificatie voor het cache-item.

public static class CacheKeys

methoden

Naam Beschrijving
static GetAttachmentKey(string) Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat het bijlagebestand vertegenwoordigt.
static GetAttachmentsKey() Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat de verzameling vertegenwoordigt vanAttachment objecten.
static GetFileInfoKey() Retourneert een unieke identificatie voor de cachevermelding die staat voorViewInfo object.
static GetFileKey(string) Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat bestand vertegenwoordigt.
static GetPageKey(int, string) Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat het paginabestand vertegenwoordigt.
static GetResourceFilter(int) Retourneert filtertekenreeks om te zoeken naar cachevermeldingen die representerenResource objecten.
static GetResourceKey(int, Resource) Retourneert een unieke identificatie voor de cachevermelding die staat voorResource object.
static GetViewInfoKey() Retourneert een unieke identificatie voor de cachevermelding die staat voorViewInfo object.

Zie ook