ICache

ICache interface

İşlenen belgeyi ve belge kaynaklarını depolamak için gerekli yöntemleri tanımlar сache.

public interface ICache

yöntemler

İsim Tanım
GetKeys(string) filter. ile eşleşen tüm anahtarları döndürür
Set(string, object) Önbelleğe bir önbellek girişi ekler.
TryGetValue<TEntry>(string, out TEntry) Varsa, bu anahtarla ilişkili girişi alır.

Ayrıca bakınız