Set

ICache.Set method

Voegt een cache-item in de cache in.

public void Set(string key, object value)
Parameter Type Beschrijving
key String Een unieke identificatie voor het cache-item.
value Object Het object dat moet worden ingevoegd.

Zie ook