Set

ICache.Set method

Önbelleğe bir önbellek girişi ekler.

public void Set(string key, object value)
Parametre Tip Tanım
key String Önbellek girişi için benzersiz bir tanımlayıcı.
value Object Eklenecek nesne.

Ayrıca bakınız