Warning

FileLogger.Warning method

Schrijft een waarschuwingsbericht naar de console. Waarschuwingslogboekberichten geven informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

public void Warning(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String Het waarschuwingsbericht.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidmessage is niets.

Zie ook