Error

FileLogger.Error method

Schrijft een foutbericht naar de console. Foutlogboekberichten geven informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de applicatiestroom.

public void Error(string message, Exception exception)
Parameter Type Beschrijving
message String De foutmelding.
exception Exception De uitzondering.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidmessage is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidexception is niets.

Zie ook