Warning

FileLogger.Warning method

Skriver ett varningsmeddelande till konsolen. Varningsloggmeddelanden ger information om oväntade och återställningsbara händelser i programflödet.

public void Warning(string message)
Parameter Typ Beskrivning
message String Varningsmeddelandet.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närmessage är inget.

Se även