IFontFamily

IFontFamily interface

Definierar annoteringstexttypsnittsfamilj

public interface IFontFamily

Egenskaper

namn Beskrivning
FontFamily { get; set; } Hämtar eller ställer in annoteringstextfont family

Se även