IPoints

IPoints interface

Definierar anteckningsposition

public interface IPoints

Egenskaper

namn Beskrivning
Points { get; set; } Hämtar eller ställer in annoteringsposition

Se även