Add

Add(AnnotationBase)

Lägger till anteckning till document

public void Add(AnnotationBase annotation)
Parameter Typ Beskrivning
annotation AnnotationBase Anteckningen att lägga till.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Add(List<AnnotationBase>)

Lägger till en samling kommentarer till ett dokument.

public void Add(List<AnnotationBase> annotations)
Parameter Typ Beskrivning
annotations List`1 Anteckningslistan att lägga till.

Anmärkningar

Läs mer

Se även