Annotator

Annotator(string)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentsökväg

public Annotator(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(string, LoadOptions)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentsökväg

public Annotator(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(string, AnnotatorSettings)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentsökväg

public Annotator(string filePath, AnnotatorSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg
settings AnnotatorSettings Annotatorinställningar

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(string, LoadOptions, AnnotatorSettings)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentsökväg

public Annotator(string filePath, LoadOptions loadOptions, AnnotatorSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ
settings AnnotatorSettings Annotatorinställningar

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(Stream)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentström

public Annotator(Stream document)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Dokumentström

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(Stream, LoadOptions)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentström

public Annotator(Stream document, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Dokumentström
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(Stream, AnnotatorSettings)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentström

public Annotator(Stream document, AnnotatorSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Dokumentström
settings AnnotatorSettings Annotatorinställningar

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Annotator(Stream, LoadOptions, AnnotatorSettings)

Initiera annotatorklass som accepterar dokumentström

public Annotator(Stream document, LoadOptions loadOptions, AnnotatorSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Dokumentström
loadOptions LoadOptions Ladda alternativ
settings AnnotatorSettings Annotatorinställningar

Anmärkningar

Läs mer

Se även