DataSourceInfo

DataSourceInfo class

Biedt informatie over een enkel gegevensbronobject dat moet worden gebruikt om een document samen te stellen op basis van een sjabloon.

public class DataSourceInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
DataSourceInfo() Maakt een nieuwe instantie van deze klasse zonder opgegeven eigenschappen.
DataSourceInfo(object) Maakt een nieuwe instantie van deze klasse met het opgegeven gegevensbronobject.
DataSourceInfo(object, string) Maakt een nieuwe instantie van deze klasse met het gegevensbronobject en de opgegeven naam.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
DataSource { get; set; } Haalt het gegevensbronobject op of stelt het in.
Name { get; set; } Haalt of stelt de naam in van het gegevensbronobject dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot het gegevensbronobject in een sjabloondocument.

Zie ook