DataSourceInfo

DataSourceInfo class

Bir şablondan bir belge oluşturmak için kullanılacak tek bir veri kaynağı nesnesi hakkında bilgi sağlar.

public class DataSourceInfo

yapıcılar

İsim Tanım
DataSourceInfo() Belirtilen herhangi bir özellik olmadan bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.
DataSourceInfo(object) Belirtilen veri kaynağı nesnesiyle bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.
DataSourceInfo(object, string) Belirtilen veri kaynağı nesnesi ve adı ile bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
DataSource { get; set; } Veri kaynağı nesnesini alır veya ayarlar.
Name { get; set; } Bir şablon belgesindeki veri kaynağı nesnesine erişmek için kullanılacak veri kaynağı nesnesinin adını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız