KnownTypeSet

KnownTypeSet class

Vertegenwoordigt een ongeordende set (dat wil zeggen een verzameling unieke items) die bevatTypeobjecten die volledig of gedeeltelijk gekwalificeerde namen kunnen worden gebruikt binnen documentsjablonen om de overeenkomstige statische leden van het -type aan te roepen, type casts uit te voeren, enz.

public class KnownTypeSet : IEnumerable

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Haalt het aantal items in de set op.

methoden

Naam Beschrijving
Add(Type) Voegt het gespecificeerde toeType bezwaar maken tegen het stel.
Clear() Verwijdert alle items uit de set.
GetEnumerator() Retourneert AnIEnumerator object om items van de set te herhalen.
Remove(Type) Verwijdert het gespecificeerdeType voorwerp uit de set.

Zie ook