Metered

Metered class

Biedt methoden om te werken met licenties met licentie.

public class Metered

Constructeurs

Naam Beschrijving
Metered() Creëert een nieuwe instantie van deze klasse.

methoden

Naam Beschrijving
SetMeteredKey(string, string) Maakt gelicentieerde licenties voor de component mogelijk door de juiste publieke en private gelimiteerde sleutels op te geven.
static GetConsumptionCredit() Retourneert het momenteel verbruikte aantal credits.
static GetConsumptionQuantity() Retourneert het momenteel verbruikte aantal megabytes.

Voorbeelden

In dit voorbeeld wordt een poging gedaan om gemeten openbare en privésleutels in te stellen:

[C#]

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

[Visual Basic]

Dim metered As Metered = New Metered
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Zie ook