DataSourceInfo

DataSourceInfo class

Ger information om ett enstaka datakällobjekt som ska användas för att sammanställa ett dokument från en mall.

public class DataSourceInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
DataSourceInfo() Skapar en ny instans av den här klassen utan några egenskaper specificerade.
DataSourceInfo(object) Skapar en ny instans av den här klassen med datakällobjektet specificerat.
DataSourceInfo(object, string) Skapar en ny instans av den här klassen med datakällobjektet och dess namn specificerat.

Egenskaper

namn Beskrivning
DataSource { get; set; } Hämtar eller ställer in datakällans objekt.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på datakällobjektet som ska användas för att komma åt datakällobjektet i ett malldokument.

Se även