LoadSaveOptions

LoadSaveOptions class

Specificeert aanvullende opties voor het laden en opslaan van een samen te stellen document.

public class LoadSaveOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
LoadSaveOptions() Maakt een nieuwe instantie van deze klasse zonder opgegeven eigenschappen.
LoadSaveOptions(FileFormat) Maakt een nieuwe instantie van deze klasse met de opgegeven bestandsindeling om een samengesteld document in op te slaan.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ResourceLoadBaseUri { get; set; } Haalt een basis-URI op of stelt deze in om de relatieve URI’s van externe bronbestanden om te zetten in absolute URI’s tijdens het laden van een HTML -sjabloondocument dat moet worden samengesteld en opgeslagen in een niet-HTML-indeling. De standaardwaarde is een lege tekenreeks.
ResourceSaveFolder { get; set; } Hiermee wordt een pad naar een map opgehaald of ingesteld om externe bronbestanden op te slaan terwijl een samengesteld document dat is geladen vanuit een niet-HTML -indeling wordt opgeslagen in HTML. De standaardwaarde is een lege tekenreeks.
SaveFormat { get; set; } Haalt een bestandsindeling op of stelt deze in om een samengesteld document in op te slaan.Unspecified is de standaard.

Zie ook